• Air flow movement: 3600 Litres per minute (maximum)
  • Motor wattage: 1100 Watts max
  • Decibel level: 73 dB
  • Container capacity: 37 Litres
  • Mains connection: 240v or 110v volt
  • Height: 124cm
  • Weight: 42kg
  • Main filter area (cm²) 10000
  • Main filter type: antistatic star filter L-class

ATEX er en forkortelse for "Atmospheres Explosables"

Eksplosive atmosfærer kan indeholde brandfarlige gasser, tåge, dampe eller brændbart støv. Hvis der er en tilstrækkelig koncentration af disse stoffer, blandet med luft, kan en antændelseskilde forårsage en eksplosion. SkyVac ATEX-systemet fjerner antændelseskilden.

Hvilken slags støv er brændbart?
Eksempler på potentielt brændbart støv omfatter: korn, mel, stivelse, sukker, dyrefoder, lette metaller, kul, plast, tekstiler mv.

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9-arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere